JP Blog - шаблон joomla Окна

Вчена рада

Засідання вченої ради факультету авіаційних і космічних систем №7 від 26.02.18 року

Порядок денний:

 1. Огранізація науково-дослідної роботи на факультеті, зв’язків з підприємствами та організаціями. Поповнення науково-педагогічного корпусу молоддю, аспірантура.Доп. заст. декана Зінченко В.П., директори НДІ та зав.кафедрами.
 2. Поточні справи.

 

 1. Доп. заст. декана Мариношенко О.П.

Про огранізацію науково-дослідної роботи на факультеті, зв’язків з підприємствами та організаціями. Поповнення науково-педагогічного корпусу молоддю, аспірантура. Інформація про виконання плану з наукової роботи, який було затверджено раніше надана в таблиці  по всіх кафедрах.  Була наведена інформація  про перелік підприємств та організацій, з якими заплановано проведення спільних НДР на 2018 рік. Про залучення аспірантів та студентів до виконання НДР. Також було прийнято рішення для розширення тематик для заключення нових НДР.

 1. Поточні справи.

Про виконання аспірантами 1-го та 2-го року навчання індивідуальних планів роботи. Було прийняте рішення вважати індивідуальні плани аспірантів 1-го та 2-го року навчання виконаними в повному обсязі.

Засідання вченої ради факультету авіаційних і космічних систем №6 від 22.01.18 року

Порядок денний:

 1. Затверждення складу та плану роботи відбіркової комісії факультету. Доп. заст. декана Кришталь В.Ф.
 1. Підсумки конкурсу студентських наукових робіт. Доп. заст. декана Мариношенко О.П.
 2. Затвердження тем магістерських робіт. Доп. заст. декана Мариношенко О.П.
 3. Про результати навчального процесу в осінньому семестрі. Доп. заст. декана Юдін О.М.
 4. 5. Поточні справи.

 

 1. Доповідає заст. декана Кришталь В.Ф.

Була надана інформація про вступну компанію на цей рік: кафедри АЕД та ІВТ працюють з приймальною комісією Приладобудівного факультету. А кафедри ПСКЛА та Теоретичної механіки з Механіко-машинобудівним інститутом. Сайт факультету буде працювати до вступної компанії, тому було надано  завдання кафедрам вказати на сайті факультету дні відкритих дверей на кафедрах.

 1. Доп. заст. декана Мариношенко О.П.

Була надана інформація про підсумки конкурсу студентських наукових робіт. 1 тур цього конкурсу пройшли 11 робіт студентів факультету: 2 роботи - кафедра ПСКЛА, 3 роботи - кафедра ІВТ, 6 робіт - кафедра АЕД.

 1. Доп. заст. декана Мариношенко О.П.

Про затвердження тем магістерських робіт. На раду факультету кафедри надали теми магістерських робіт, затверджених на кафедрах для обговорення та затвердження на раді факультету для формування наказу по факультету.

 1. Доп. заст. декана Юдін О.М.

Про результати навчального процесу в осінньому семестрі. На засідання були запрошені відповідальні за роботу зі студентами на кафедрах. Був наданий список студентів, які мають заборгованості по зимовій сесії. 1-ий наказ про відрахування за попередніми результатами зимової сесії 22.01.18 р. по студентах, у яких 3 та більше заборгованостей, 2-ий - 03.02.18 р. 

 

 

Засідання вченої ради факультету авіаційних і космічних систем №5 від 18.12.17 року

Порядок денний:

 1. Про підготовку до зимової сесії. Доп. заст. декана Юдін О.М.
 2. Про міжнародну діяльність на факультеті та звіти кафедр по цьому напрямку. Доп. заст. декана Кришталь В.Ф. та відповідальні по кафедрах.
 3. Про результати наукової роботи на факультеті. Доп. заст. декана Мариношенко О.П. та відповідальні по кафедрах.
 1. Доповідає заст. декана Юдін О.М.

  Про  підготовку до зимової сесії та результати 2-ої атестації. Було надано списки студентів, які мають по 3 та більше наскрізних н/а.

  Вирішили: прийняти інформацію до відома та по рішенню кафедр рекомендувати на відрахування студентів, які мають по 3 та більше наскрізних н/а.

 2. Доповідає заст. декана Кришталь В.Ф.

  Був наданий звіт про стан міжнародної діяльності на факультеті за 5-ю показниками:

  - індекс академічної мобільності;

  - індекс міжнародних публікацій;

  - індекс ефективності міжнародної діяльності;

  - індекс міжнародного співробітництва;

  - індекс активності на ринках освітніх послуг.

  Вирішили: затвердити звіт та рекомендувати кафедрам звернути увагу на публікації в міжнародних виданнях та викладання англійською мовою.

 3. Доповідає заст. декана Мариношенко О.П.

  Був наданий звіт про наукову роботу на факультеті. В цьому році факультет має дуже високі показники з наукової роботи по університету.

  Вирішили:  затвердити звіт та рекомендувати кафедрам прийняти планові показники на наступний 2018 рік на рівні показників 2017 року.

Засідання вченої ради факультету авіаційних і космічних систем №4 від 20.11.17 року

Порядок денний:

 1. Стан дипломного проектування та затвердження тем магістерських дисертацій студентів магістрів 2-го курсу навчання. Доп. заст. декана Мариношенко О.П.
 2. Про самоаналіз випускових кафедр факультету щодо відповідності показників їх діяльності критеріям внутрішньої акредитації. Доп. заст. декана Бобков Ю.В.
 3. Поточні справи.
 1. Доповідає заст. декана Мариношенко О.П.

Були надані теми магістерських дисертацій студентів магістрів 2-го курсу навчання.

Вирішили: затвердити  теми магістерських дисертацій студентів магістрів 2-го курсу навчання.

 1. Доповідає заст. Бобков Ю.В.

На засіданні ради були розглянуті матеріали самоаналізу випускових кафедр факультету щодо відповідності показників їх діяльності критеріям внутрішньої акредитації та узгоджені наступні пояснення та заходи з усунення виявлених недоліків в певних напрямках їх діяльності. Акредитаційною комісією факультету з цього питання були запропоновані наступні висновки: з урахуванням пояснень і запланованих заходів, наведених у пояснювальних записках випускових кафедр, комісія вважає можливим продовження ними освітньої діяльності відповідно закріплених спеціальностей  та спеціалізацій в рамках існуючої структури факультету та кафедр.

Вирішили: з урахуванням пояснень і запланованих заходів, наведених у пояснювальних записках випускових кафедр, рада факультету погодилась з висновками акредитаційної комісії факультету  та  вважає можливим продовження ними освітньої діяльності відповідно закріплених спеціальностей  та спеціалізацій в рамках існуючої структури факультету та кафедр.

 1. Доповідали завідувачі кафедр.

Про затвердження тем дисертаційних робіт аспірантів.

Вирішили: затвердити теми дисертаційних робіт аспірантів.

Засідання вченої ради факультету авіаційних і космічних систем №3 від 23.10.17 року

Порядок денний:

 1. Про організацію методичного забезпечення навчального процесу на факультеті. Доповідає заступник декана Бобков В.Ю.
 2. Про стан наукової роботи на факультеті, виконання основних показників. Доповідає заступник декана Мариношенко О.П. та зав. кафедрами.

 

По 1-ому питанню вирішили:

 1. До 31 жовтня 2017 року завершити підготовку навчального та робочого навчального планів з заочної форми навчання на кафедрі автоматизації експериментальних досліджень;
 2. До 31 жовтня 2017 року завершити роботу по доопрацюванню навчальних програм дисциплін, робочих навчальних програм кредитних модулів, РСО та ОКМ. Звернути увагу завідувачів кафедрами на неприпустимість  невиконання термінів підготовки навчально-методичної документації та враховувати своєчасність її підготовки при обговоренні звітів викладачів про виконання умов контракту;
 3. До 31 жовтня 2017 року підготувати плани з підготовки  навчально-методичного  забезпечення дисциплін кафедр, та надати до методичного відділу факультету.

По 2-ому питанню вирішили:

 1. Скорегувати план підготовки наукових кадрів на кафедрах на поточний календарний рік; 
 2. Заслухати звіти докторантів по виконанню планів підготовки дисертацій на Вченій раді факультеті в грудні 2017 року.