JP Blog - шаблон joomla Окна

Вчена рада

Засідання вченої ради факультету авіаційних і космічних систем №2 від 25.09.17 року

Порядок денний:

 1. Підсумки профорієнтаційної роботи в 2016/2017 навчальному році, робота відбіркової комісії факультету та завдання на новий навчальний рік. Доп . заст. декана Кришталь В.Ф.
 2. Про організацію навчального та виховного процесів. Про результати весняної сесії. Доп. заст. декана  Юдін О.М.
 3. Поточні справи.

 

 1. Доповідає заст. декана Кришталь В.Ф.

Був наданий звіт роботи відбіркової комісії факультету та звіт профорієнтаційної роботи в 2016/2017 навчальному році. Проведено обговорення недоліків роботи з цих питань. Був наданий проект плану профорієнтаційної роботи на 2017/2018 навчальний рік. Було запропоновано та затверджено наступний проект рішення.

Проект рішення:

1) Роботу відбіркової та профорієнтаційної комісій вважати задовільною;

2) Затвердити план профорієнтаційної роботи на 2017/2018 навчальний рік;

3) Ініціювати роботу до залучення студентів в англомовну групу;

4) Рекомендувати розмістити інформацію про англомовне навчання на сайті кафедри ПСКЛА

5) Звернутися до керівництва університету з пропозицією щодо рахування умов наступної вступної компанії, та дозволити враховувати результати ЗНО з математики, фізики або іноземної мови при вступі на ФАКС;

6) Звернутися до керівництва університету з пропозицією готувати студентів за спеціальністю 152 - "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка" на ФАКСі та ММІФі.

 

 1. Доповідає заст. декана Юдін О.М.

Про затвердження складу кураторів на перший курс, який подали кафедри. Про ознайомлення з правилами та обов’язками студентів КПІ та формами організації навчання на факультеті  першокурсників факультету. Про результати весняної сесії.

Вирішили: 

1) Кураторів груп, в яких найбільша кількість відрахування запрошувати на засідання вченої ради факультету при розгляді питання про результати сесій;

2) До 10 жовтня провести збори з кураторами з питання результатів весняної сесії.

 

 1. Поточні справи.

Доповідає заст. декана Бобков Ю.В.

      Про нові вимоги до методичних матеріалів. Про нові умови надання грифів методичним матеріалам. Була надана інформація про заборгованості кафедр з методичної документації.

Вирішили: прискорити ліквідацію зауважень щодо навчальних та робочих навчальних програм кредитних модулів та РСО до кінця вересня.

План роботи ради факультету авіаційних і космічних систем на 2017/2018 навчальний рік

Серпень №1 від 29.08.17

 1. Про підготовку до навчального року. Доп. Збруцький О.В.
 2. Поточні справи.

Вересень №2 від 25.09.17

 1. Підсумки профорієнтаційної роботи в 2016-2017 навчальному році , робота відбіркової комісії факультету та завдання на новий навчальний рік. Доп. заст. декана Кришталь В.Ф.
 2. Про організацію навчального та виховного процесів. Про результати весняної сесії. Доп. заст. декана Юдін О.М.
 3. Поточні справи.

Жовтень №3 від 23.10.17

 1. Про організацію методичного забеспечення навчального процесу на факультеті. Доп. заст. декана Бобков Ю.В.
 2. Про стан наукової роботи на факультеті, виконання основних показників. Доп. заст. декана Мариношенко О.П. та зав.кафедрами.
 3. Про підсумки атестації студентів. Доп. заст. декана Юдін О.М.
 4. Поточні справи.

Листопад №4 від 27.11.17

 1. Стан дипломного проектування та затвердження тем магістерських дисертацій молодих спеціалістів. Доп. заст. декана Мариношенко О.П.
 2. Про міжнародну діяльність на факультеті та звіти кафедр по цьому напрямку. Доп. заст. декана Кришталь В.Ф. та відповідальні по кафедрах.
 3. Про результати наукової роботи на факультеті. Доп. заст. декана Мариношенко О.П.
 4. Поточні справи.

Грудень №5 від 25.12.17

 1. Про підготовку до зимової сесії. Доп. заст. декана Юдін О.М.
 2. Підсумки конкурсу студентських наукових робіт. Доп. заст. декана. Мариношенко О.П.
 3. Поточні справи.

Січень №6 від 22.01.18

 1. Затверждення складу та плану роботи відбіркової комісії факультету.

Доп. заст. декана Кришталь В.Ф.

 1. Затвердження тем магістерських робіт та підсумки захисту дипломних проектів молодих спеціалістів. Доп. заст. декана Мариношенко О.П. та зав. кафедрами.
 2. Про результати навчального процесу в осінньому семестрі. Доп. заст. декана Юдін О.М.
 3. Поточні справи.              

Лютий №7 від 26.02.18

 1. Про ректорський контроль в 2017/2018 нав. році. Доп. заст. декана Юдін О.М.
 2. Огранізація науково-дослідної роботи на факультеті, зв’язків з підприємствами та організаціями. Поповнення науково-педагогічного корпусу молоддю, аспірантура.Доп. заст. декана Мариношенко О.П., директори НДІ та зав.кафедрами.
 3. Поточні справи.

Березень № 8 від 26.03.18 р

 1. Про підготовку навчальної документації до нового навчального року. Доп. заст. декана Бобков Ю.В
 2. Стан навчального процесу студентів, які навчаються по контрактній формі та студентів іноземців .Доп. заст. декана  Юдін О.М., Кришталь В.Ф.
 3. Поточні справи.

Квітень № 9 від 23.04.18 р.

 1. Організація наукового та матеріально-технічного забезпечення підготовки докторів філософії. Доп. заст. декана Мариношенко О.П.
 2. Стан підготовки магістерських  дисертацій. Доп. заст. декана Мариношенко О.П.
 3. Поточні справи.

Травень № 10 від 28.05.18 р.

 1. Організація роботи відбіркової комісії. Доп. заст. декана Кришталь В.Ф.
 2. Про підготовку до літньої екзаменаційної сесії. Доп. заст. декана Юдін О.М.
 3. Cтан виховної роботи в гуртожитку. Стан матеріально-технічної бази гуртожитку та затвердження плану її підготовки до нового навчального року. Доп. заст. декана Юдін О.М.
 4. Поточні справи.

Червень № 11 від 25.06.18 р.

 1. Про хід та результати літної екзаменоційної сесії. Доп. заст. декана Юдін О.М.
 2. Про наукову роботу на факультеті та стан підготовки кадрів вищої кваліфікації. Доп. заст. декана Мариношенко О.П. та відповідальні на кафедрах з наукової роботи.
 3. Аналіз показників рейтингу науково-педагогічних працівників. Доп. заст. декана Бобков Ю.В.
 4. Про результати ректорського контролю за 2017/2018 нав. рік. Доп. заст. декана Юдін О.М.
 5. Поточні справи.

Засідання вченої ради факультету авіаційних і космічних систем №1 від 29.08.17 року

Порядок денний:

 1. Про підготовку до навчального року. Доп. декан Збруцький О.В.
 2. Поточні справи.
 1. Доповідає декан Збруцький О.В.

Про стан підготовки до навчального року. Про набір на 1-й і 5-ий  курси та недоліки роботи приймальної комісії з цього питання. Про проведення дня першокурсника 30.08.17 року.

 1. Доповідає заст. декана Бобков Ю.В.

Про стан методичного забезпечення навчального процесу в новому навчальному році та зауваження з цього питання. Було прийняте рішення виправити всім кафедрам недоліки з методичного забезпечення в тижневий термін.

Засідання вченої ради факультету авіаційних і космічних систем №3 від 24.10.16 року

Порядок денний:

1. Про організацію методичного забезпечення навчального процесу на факультеті. Доп. заст. декана Бобков В.Ю.

2. Про стан наукової роботи на факультеті, виконання основних показників. Доп. Зінченко В.П. та зав. кафедрами.

3. Організація працевлаштування випускників. Аналіз стану про укладення договорів з базовими підприємствами. Доп. Зінченко В.П.

4. Про підсумки атестації студентів. Доп. заст. декана Юдін О.М.

5. Поточні справи.

Засідання вченої ради факультету авіаційних і космічних систем №2 від 26.09.16 року

Порядок денний:

1. Підсумки профорієнтаційної роботи в 2015/2016 навчальному році, робота відбіркової комісії факультету та завдання на новий навчальний рік. Доп . заст. декана Кришталь В.Ф.

2. Про організацію навчального та виховного процесів. Про результати весняної сесії. Доп. заст. декана Юдін О.М.

3. Поточні справи.