JP Blog - шаблон joomla Окна

Молодший спеціаліст

Молодший спеціаліст

Вступники, які мають кваліфікацію «Молодший спеціаліст» мають можливість навчатись на всіх спеціальностях «КПІ ім. Ігоря Сікорського» за скороченим терміном – 2 роки та 10 місяців, як на денній так і заочній формі навчання за держбюджетом або за кошти фізичних або юридичних осіб (http://pk.kpi.ua/entry-1-course-ms/).  

Увага:  з 2018 року спеціальності 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка та 173 Авіоніка  викладаються  на Механіко-машинобудівному інституті, спеціальність 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка - на Приладобудівному факультеті.

Вступники з кваліфікацією «Молодший спеціаліст» проходять вступний іспит за програмами ЗНО 2018 року (або надають відповідні сертифікати ЗНО).

Зазначимо, що особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, можуть зараховуватись за державним замовленням лише в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність, а також на спеціальності, зазначені в переліку спеціальностей (додаток 2 до Умов прийому: http://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2017/12/4.-%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA-2.pdf ).

Вартість навчання встановлена Правилами прийому до НТУУ «КПІ» (http://pk.kpi.ua/entry-1-course-ms/).

В КПІ ім. Ігоря Сікорського  за спеціальністю «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» (відповідає напрямам підготовки «Авіа та ракетобудування», «Виробництво космічних (авіаційних) літальних апаратів») вже на трьох курсах успішно навчаються випускники Київського авіаційного технікуму (http://www.kiat.org.ua/ ).

Подання документів відбувається з 12.07 до 24.07 до 18-00 у приміщенні Приймальної (відбіркової) комісії відповідного факультету за адресою: Київ, пр. Перемоги, 37, корп.16 (вул. Політехнічна, 14).

Перелік документів ( http://pk.kpi.ua/entry-1-course-ms/):

  • документ, що посвідчує особу,
  • військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
  • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання – при наявності;

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

  • копію документа, що посвідчує особу;
  • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ,  і копію додатка до нього;
  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
  • копію сертифіката відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (при наявності);
  • чотири кольорових фотокартки розміром 3 х 4 см.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною (відбірковою) комісією «КПІ ім. Ігоря Сікорського» або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред'явлення оригіналів не розглядаються.

Вступні випробування проводяться за програмами ЗНО 2018 року з математики та фізики в «КПІ ім. Ігоря Сікорського» ( перелік конкурсних предметів тут: http://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2018/02/mospec_2018_predmety.pdf). Можлива участь у конкурсі з кількістю балів ЗНО 2018 року.

Вступні іспити проводяться з 25.07 по 31.07 згідно розкладу, наданому Приймальною комісією.

Місце проведення вказується напередодні іспиту.

Факультет проводить консультації перед іспитом.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення відбувається не пізніше 01 серпня.

Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 12 години 06 серпня.

 Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які приймають участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 13 години 17 серпня.

Терміни зарахування вступників: за державним замовленням - не пізніше 07 серпня, за кошти фізичних та юридичних осіб - не пізніше 18 серпня.

 

Правила прийому до «КПІ ім. Ігоря Сікорського» у 2018 році та Витяг з Положення про прийом на навчання з кваліфікацією Молодший спеціаліст тут: http://pk.kpi.ua/entry-1-course-ms/.

Тел. гарячої лінії (до 30.06.2018) факультету авіаційних і космічних систем: 095-435-53-50.

Відбіркова комісія ММІ (для спеціальностей 134 та 173):  Київ, пр. Перемоги, 37, корп.16 (вул. Політехнічна, 14), Телефон гарячої лінії ММІ: +38 (097) 131-85-65

Відбіркова комісія ПБФ (для спеціальності 152): Київ, пр. Перемоги, 37, корп.16 (вул. Політехнічна, 14), кім. 156, телефон ПБФ: (044) 204-96-17.