JP Blog - шаблон joomla Окна

Спеціальність 152 “Метрологія та Інформаційно-ВимірювальнА ТехнІКА”

Спеціалізація “ІНФОРМАЦІЙНІ ВИМІРЮВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СИСТЕМИ“

http://aed.kpi.ua/

  • Підготовка бакалаврів за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» (спеціалізація “Інформаційні вимірювальні технології та системи”) (http://aed.kpi.ua/entry/bachelor) та магістрів за спеціалізацією  “Інформаційні вимірювальні технології та системи” (http://aed.kpi.ua/entry/master) здійснюється кафедрою автоматизації експериментальних досліджень (АЕД), яка з 2018 року входить до складу  Приладобудівного факультету  (ПБФ).

Ми готуємо фахівців для роботи в галузі інформаційних технологійІТ-фахівців. Наш напрям – це комп’ютерні системи для одержання кількісної інформації безпосередньо від об’єкта, що вивчається та її обробки. В таких системах засоби вимірювальної техніки об’єднані з комп’ютерними комплексами. Об’єктом-джерелом інформації можуть бути промислові об’єкти, технологічні процеси, транспортні засоби, енергосистеми, газопроводи, космічні апарати, авіаційні системи, біологічні об’єкти, медичне обладнання, джерела звуку та зображення та інше. Тобто, це комп’ютерні системи автоматизації випробувань, контролю, діагностування, вимірювань, спостереження, прогнозу та попередження, експерименту в різних галузях промисловості, науки та техніки.

Сучасні засоби одержання сенсорних даних - це  складні мікропроцесорні системи із своїми операційними системами реального часу, спеціалізованими мережами, інтерфейсами, програмним забезпеченням. Наші студенти навчаються розробляти такі вбудовані системи, вивчають засоби їх комп’ютерного проектування. Для обробки, збереження, відображення, передачі отриманих експериментальних даних в комп’ютерних комплексах використовуються всі основні сучасні  технології програмування. Наші студенти вивчають системне та прикладне програмування, програмування баз даних, клієнт-серверні технології, мережеве та Інтернет-програмування, Web-технології, розробку вбудованого/мобільного програмного забезпечення, цифрову обробку сигналів, методи обробки даних, системні та вимірювальні технології.

Ми маємо істотні переваги перед традиційними ІТ-спеціальностями в тих галузях, де програмне забезпечення безпосередньо взаємодіє з апаратною частиною комп’ютерної системи. Тому так багато наших випускників працюють як розробники вбудованого програмного забезпечення, системного програмного забезпечення, драйверів, мобільних пристроїв, обробки сигналів, звуку та зображень,  телекомунікаційних пристроїв, автомобільних систем, систем автоматизації виробництва, екологічного моніторингу, обробки даних.Володіння сучасними комп’ютерними технологіями дозволяє їм успішно працювати і в традиційних ІТ-сферах розробки прикладного та системного програмного забезпечення, електронного та вимірювального  обладнання в галузях ІТ та електроніки, контролю якості, стандартизації та сертифікації.

Більше інформації на сайті: http://aed.kpi.ua/