JP Blog - шаблон joomla Окна

Вчена рада

Засідання вченої ради факультету авіаційних і космічних систем №3 від 23.10.17 року

Порядок денний:

  1. Про організацію методичного забезпечення навчального процесу на факультеті. Доповідає заступник декана Бобков В.Ю.
  2. Про стан наукової роботи на факультеті, виконання основних показників. Доповідає заступник декана Мариношенко О.П. та зав. кафедрами.

 

По 1-ому питанню вирішили:

  1. До 31 жовтня 2017 року завершити підготовку навчального та робочого навчального планів з заочної форми навчання на кафедрі автоматизації експериментальних досліджень;
  2. До 31 жовтня 2017 року завершити роботу по доопрацюванню навчальних програм дисциплін, робочих навчальних програм кредитних модулів, РСО та ОКМ. Звернути увагу завідувачів кафедрами на неприпустимість  невиконання термінів підготовки навчально-методичної документації та враховувати своєчасність її підготовки при обговоренні звітів викладачів про виконання умов контракту;
  3. До 31 жовтня 2017 року підготувати плани з підготовки  навчально-методичного  забезпечення дисциплін кафедр, та надати до методичного відділу факультету.

По 2-ому питанню вирішили:

  1. Скорегувати план підготовки наукових кадрів на кафедрах на поточний календарний рік; 
  2. Заслухати звіти докторантів по виконанню планів підготовки дисертацій на Вченій раді факультеті в грудні 2017 року.