JP Blog - шаблон joomla Окна

Спеціальність

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ (СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ)

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ ФАКУЛЬТЕТУ "ГАРЯЧА ЛІНІЯ" - 095 - 435-53-50
Приймальна комісія ФАКС розташована в корп. №16, кімната 157А ( 5 поверх )

Підготовка студентів на ФАКС здійснюється за двома кваліфікаційними рівнями. На першому (бакалаврат, І – IV курси) – студенти набувають фундаментальні знання з фізики, математики, механіки, обчислювальної техніки, інформатики та спеціальних дисциплін.

На IV курсі вони захищають бакалаврські роботи і отримують кваліфікацію бакалавра. На другому (магістратура, V – VI курси) – підготовка проводиться за програмою «магістр», де студенти проходять спеціальну підготовку і набувають відповідні практичні навички в лабораторіях.

Навчання здійснюється за денною формою та без відриву від виробництва за кошти державного бюджету за трьома напрямами підготовки.

Спеціалізація "Системи керування літальними апаратами та комплексами"

Спеціальність «АВІОНІКА» (код 173)

 

Увага: з 2018 року кафедра приладів та систем керування літальними апаратами є частина механіко-машинобудівного інституту и спеціальність 173 Авіоніка викладається на механіко-машінобудівному інстітуті

 

Вивчається студентами бакалаврами протягом 1-4 курсу

Авіоніка – це поняття, яке охоплює в собі весь електронний пілотажний комплекс літального апарату (ЛА): - елементи і системи базової сенсорної вимірювальної техніки, яка забезпечує навігаційну систему; - елементи електроніки всіх систем керування ЛА; - комп’ютерна і мікропроцесорна техніка єдиного комплекса керування - пілотажного навігаційного комплекса. 

Авіоніка - це електронно-обчислювальний навігаційний комплекс бортової системи літального апарату.

Кваліфікація дозволяє:
- працювати в галузі виробництва та експлуатації засобів навігації та орієнтації рухомих об`єктів; - розробляти прикладне програмне забезпечення.

Спеціалізація «Системи керування літальними апаратами та комплексами»

Вивчається студентами магістрами протягом двох років

Кваліфікація дозволяє:
Здійснювати розробку, проектування, дослідження та експлуатацію сучасних систем керування рухомими об`єктами, автоматизацію приладів керування літальних апаратів, програмування сучасних вбудованих процесорних систем (мікроконтролерів).
Основна відмінність - підготовка творців авіаційної техніки: розробників, конструкторів, проектувальників, дослідників.

Додаткову інформацію можна отримати за адресою http://pskla.kpi.ua

 

Основні дисципліни:

- цифрові системи автоматичного керування
- теорія та сучасні методи автоматичного керування
- інтелектуальні системи керування
- математичні методи моделювання та системного аналізу
- мікропроцесорні системи і обчислювальні пристрої
- безпілотні літальні апарати
- компютерні методи проектування
- геоінформаційні системи та GPS-навігація

Спеціалізація “Метрологія та вимірювальна техніка”

Увага:  з 2018 року кафедра Інформаційно-вимірювальної техніки (ІВТ) є частиною Приладобудівного факультету  (ПБФ) і спеціальність 152 МЕТРОЛОГІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА викладається  на Приладобудівному факультеті.

 • www.imt-career.kpi.ua

  Головна мета цього напряму – підготовка спеціалістів за спеціалізацією «Інтелектуальні засоби вимірювання» та «Інформаційні технології в метрології та вимірювальній техніці».

  Студенти вивчають такі дисципліни: теорія електричних сигналів і кіл; електронна і мікропроцесорна техніка; мікроконторолери в інформаційно-вимірювальній техніці; автоматичне керування; проектування систем з мікрокомп'ютерами; теорія вимірювань; вимірювальні перетворювачі (сенсори); методи і засоби вимірювань; методи і техніка обробки сигналів; аналогові та цифрові вимірювальні прилади; інформаційно-вимірювальні комплекси; бази даних; мови і системи подання знань; системне та об'єктно-орієнтоване програмування; програмне забезпечення інтелектуальних засобів вимірювання; вступ в теорію систем; системи штучного інтелекту; експертні системи; інтелектуальні засоби вимірювання; системи моніторингу і прогнозування; вимірювальні локальні мережі; системи розпізнавання образів; додаткові розділи математики; метрологічне забезпечення інтелектуальних засобів вимірювання; інтелектуальні засоби вимірювання.

Спеціалізація "Літаки і вертольоти"

Спеціальність Авіаційна та ракетно-космічна техніка (код 134) вивчається студентами бакалаврами на 1-4 курсі.

 

Увага: з 2018 року кафедра приладів та систем керування літальними апаратами є частина механіко-машинобудівного інституту и спеціальність 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка викладається на механіко-машінобудівному інстітуті

 

Спеціалізація "Літаки і вертольоти" вивчається студентами магістрами протягом двох років.

Кваліфікаційний рівень:

 • ·  бакалавр;
 • ·  спеціаліст;
 • ·  магістр.

Форма навчання:

 • денна;
 • денна-контракт;
 • заочна.

Головна мета викладання курсу спеціалізації "Літаки і вертольоти" - підготовка інженерів-механіків, чия кваліфікація дозволяє здійснювати проектування складних об'єктів авіаційної і космічної техніки, зокрема, транспортних літаків.
Головний акцент у викладанні здійснюється на двох напрямках: аеродинаміка та програмування CAD-систем. В процесі навчання студенти засвоюють технології програмування та використання сучасних систем автоматизованого проектування, а також систем керування базами даних. Крім того, студенти засвоюють технології виробництва літаків.

Знання, одержані під час навчання, дають можливість працювати в галузі розробки, виробництва та експлуатації авіаційної та космічної техніки. Крім того, спеціалізація "Літаки і вертольоти" передбачає, рівень комп'ютерної підготовки, достатній для роботи в якості розробників програмного забезпечення та адміністраторів баз даних.

Головна особливість факультету - постійна взаємодія з підприємствами-замовниками, в процесі якої здійснюється навчання студентів безпосередньо на зазначених підприємствах.

Факультет забезпечує підготовку фахівців кваліфікаційних рівнів "бакалавр", "спеціаліст" та "магістр". Випускники факультету згідно з Державним класифікатором професій здатний виконувати зазначену професійну роботу і можуть обіймати наступні посади:

Крім того курс підготовки магістрів дозволяє отримати достатні навички для обіймання наступних посад:

Всі випускники спеціалізації "Літаки і вертольоти" працевлаштовуються на підприємствах м.Києва, зокрема на ДП "Антонов", Київському авіазаводі "Авіант", КБ "Луч", а також, за власним бажанням, на інших підприємствах, в тому числі, приватних.

Контакти: Адреса: 02056, м. Київ, 56, проспект Перемоги, 37. НТУУ ”КПІ”, корпус 28, кiмн. 305,307,323.
Телефон 406-83-17;
e-mail : Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ,
Cайт: http://www.faks.kpi.ua 

 

Відбіркова комісія Механіко-машинобудівного інституту:  Київ, пр. Перемоги, 37, корп.16 (вул. Політехнічна, 14), Телефон гарячої лінії ММІ: +38 (097) 131-85-65

Спеціалізація “ІНФОРМАЦІЙНІ ВИМІРЮВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СИСТЕМИ“

http://aed.kpi.ua/

 • Підготовка бакалаврів за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» (спеціалізація “Інформаційні вимірювальні технології та системи”) (http://aed.kpi.ua/entry/bachelor) та магістрів за спеціалізацією  “Інформаційні вимірювальні технології та системи” (http://aed.kpi.ua/entry/master) здійснюється кафедрою автоматизації експериментальних досліджень (АЕД), яка з 2018 року входить до складу  Приладобудівного факультету  (ПБФ).

Ми готуємо фахівців для роботи в галузі інформаційних технологійІТ-фахівців. Наш напрям – це комп’ютерні системи для одержання кількісної інформації безпосередньо від об’єкта, що вивчається та її обробки. В таких системах засоби вимірювальної техніки об’єднані з комп’ютерними комплексами. Об’єктом-джерелом інформації можуть бути промислові об’єкти, технологічні процеси, транспортні засоби, енергосистеми, газопроводи, космічні апарати, авіаційні системи, біологічні об’єкти, медичне обладнання, джерела звуку та зображення та інше. Тобто, це комп’ютерні системи автоматизації випробувань, контролю, діагностування, вимірювань, спостереження, прогнозу та попередження, експерименту в різних галузях промисловості, науки та техніки.

Сучасні засоби одержання сенсорних даних - це  складні мікропроцесорні системи із своїми операційними системами реального часу, спеціалізованими мережами, інтерфейсами, програмним забезпеченням. Наші студенти навчаються розробляти такі вбудовані системи, вивчають засоби їх комп’ютерного проектування. Для обробки, збереження, відображення, передачі отриманих експериментальних даних в комп’ютерних комплексах використовуються всі основні сучасні  технології програмування. Наші студенти вивчають системне та прикладне програмування, програмування баз даних, клієнт-серверні технології, мережеве та Інтернет-програмування, Web-технології, розробку вбудованого/мобільного програмного забезпечення, цифрову обробку сигналів, методи обробки даних, системні та вимірювальні технології.

Ми маємо істотні переваги перед традиційними ІТ-спеціальностями в тих галузях, де програмне забезпечення безпосередньо взаємодіє з апаратною частиною комп’ютерної системи. Тому так багато наших випускників працюють як розробники вбудованого програмного забезпечення, системного програмного забезпечення, драйверів, мобільних пристроїв, обробки сигналів, звуку та зображень,  телекомунікаційних пристроїв, автомобільних систем, систем автоматизації виробництва, екологічного моніторингу, обробки даних.Володіння сучасними комп’ютерними технологіями дозволяє їм успішно працювати і в традиційних ІТ-сферах розробки прикладного та системного програмного забезпечення, електронного та вимірювального  обладнання в галузях ІТ та електроніки, контролю якості, стандартизації та сертифікації.

Більше інформації на сайті: http://aed.kpi.ua/