JP Blog - шаблон joomla Окна

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ФАКУЛЬТЕТУ

У сучасних глобалізаційних умовах при стабільному зростанні ринків авіації Китаю, Індії та інших країн, що розвиваються, на ринку праці необхідні професіонали з вищою технічною освітою в сфері ракето- і авіабудування. Саме такими фахівцями і здатний забезпечити світову індустрію Факультет авіаційних і космічних систем (ФАКС) відомого і авторитетного вищого навчального закладу України НТУУ «КПІ».

ФАКС – один з наймолодших факультетів університету. Його створили для реалізації потреб України, як суверенної авіаційної і космічної держави, згідно з рішенням ради Університету у травні 1993 року. Зараз же сфера діяльності факультету вийшла далеко за межі національних рамок.

До свого сторіччя КПІ ім. Ігоря Сікорського відродив на новому рівні традиції з розвитку літальних апаратів, які закладалися на початку ХХ ст. в роботах професора М.Б.Делоне на кафедрі теоретичної механіки КПІ, розробках авіаконструктора І.І. Сікорського та конструктора космічних кораблів С.П. Корольова – легендарних студентів механічного факультету КПІ.


СТРУКТУРА

Навчальний процес проводиться на базі навчально-наукових комплексів, які виникли як об'єднання кафедр і науково- дослідних інститутів. До складу факультету входять 4 кафедри, 3 науково-дослідних інститути, 1 науковий центр і філія інституту довузівської підготовки.

1. Кафедра приладів і систем управління літальними апаратами (випускаюча кафедра спеціальностей 173 «Авіоніка», 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» (спеціалізації: «Системи керування літальними апаратами та комплексами», «Літаки і вертольоти»). Кафедра заснована в 1993 р., разом зі створенням самого факультету.

Готує фахівців з розробки, проектування, дослідження та експлуатації систем управління рухомими об'єктами, конструювання та виробництва ракето-космічної та авіаційної техніки. Підготовка фахівців базується на кращих досягненнях світової та вітчизняної науки, а також на результатах сучасних розробок кафедри спільно з українськими та західними партнерами.

2. Кафедра автоматизації експериментальних досліджень випускаюча кафедра спеціальності 152 «Метрологія та
інформаційно-вимірювальна техніка» (спеціалізація: «Інформаційні вимірювальні технології та системи») була заснована у 1978 р.

Готує ІТ-фахівців з програмування, комп'ютерної техніки та інформаційних вимірювальних технологій для розробки та експлуатації комп'ютерних систем вимірювань, наукових досліджень і комплексних випробувань складних об'єктів. Фахівці кафедри займаються комп'ютеризацією наукових і технічних експериментів, комп'ютерними системами випробувань і досліджень зразків нової техніки і нових технологій, комп'ютерним контролем і діагностикою складних технічних систем, комп'ютерними системами спостереження, прогнозування та моделювання технічних, біологічних і природних об'єктів.

3. Кафедра інформаційно-вимірювальної техніки випускаюча кафедра спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» (спеціалізація: «Метрологія та вимірювальна техніка») заснована в 1945 р.

Готує фахівців для виконання робіт у сфері експериментальної інформатики (вимір, контроль, діагностика, випробування). Фахівці кафедри займаються Інтернет-вимірювальними технологіями; інформаційними та Інтернет- технологіями в наукових дослідженнях і в освіті; віртуальними приладами, системами і лабораторіями; сертифікацією різноманітної продукції, комп'ютерними вимірювальними системами та експертними системами контролю, моніторингу, прогнозування, діагностики.

4. Кафедра теоретичної механіки (загальна кафедра) була створена в 1898 р. – в рік заснування Київського політехнічного інституту.

Основна діяльність кафедри полягає у викладанні дисципліни теоретичної механіки і деяких інших дисциплін механічного напрямку на машинобудівних і приладобудівних факультетах. Теоретична механіка має велике значення в підготовці інженерних кадрів, оскільки вона є фундаментом багатьох механічних дисциплін таких, як опір матеріалів, теорія коливань, теорія пружності, гідромеханіки тощо.


НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ІНСТИТУТИ

На ФАКС функціонує Науковий центр критичних технологій навігаційного приладобудування. Фахівці центру проводять наукові дослідження і виконують проектно-конструкторські розробки інерційних датчиків, навігаційних приладів і систем, систем управління літальними апаратами.

1. Міжгалузевий науково-дослідний інститут проблем механіки «Ритм».  Інститут включає лабораторію інерційних систем управління, лабораторію оптоелектронних приладів, лабораторію схемотехніки. 

2. Науково-дослідний інститут автоматизації експериментальних досліджень. Фахівці інституту разом зі студентами виконують науково-дослідні та дослідно-конструкторські розробки в області випробувань літальних апаратів та елементів космічної техніки, розробки програмно-апаратних засобів телекомунікаційних систем, розробки мереж інтелектуальних сенсорів, управління і контролю за технологічними процесами, екологічного моніторингу, захисту інформації, синтезу і аналізу звуку і зображень, випробувань радіоелектронного обладнання, комп'ютеризації механічних і акустичних випробувань, а також мережевих технологій.

3. Науково-дослідний інститут експериментальної інформатики та метрології. Фахівці інституту разом зі студентами виконують науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи в області розробки теоретичних питань вимірювання характеристик багатовимірних процесів і фізичних полів (акустичних, віброакустичних, електромагнітних, теплових), відтворення джерел фізичних і біологічних полів; розробки теоретичних основ експериментальної інформатики (вимір, контроль, діагностика); розробки інтелектуальних засобів вимірювання, контролю, діагностики та випробувань; розробки методів підвищення точності, чутливості і захищеності, розширення частотного діапазону засобів експериментальної інформатики.