JP Blog - шаблон joomla Окна

Вчена рада

Засідання вченої ради факультету авіаційних і космічних систем №4 від 20.11.17 року

Порядок денний:

  1. Стан дипломного проектування та затвердження тем магістерських дисертацій студентів магістрів 2-го курсу навчання. Доп. заст. декана Мариношенко О.П.
  2. Про самоаналіз випускових кафедр факультету щодо відповідності показників їх діяльності критеріям внутрішньої акредитації. Доп. заст. декана Бобков Ю.В.
  3. Поточні справи.
  1. Доповідає заст. декана Мариношенко О.П.

Були надані теми магістерських дисертацій студентів магістрів 2-го курсу навчання.

Вирішили: затвердити  теми магістерських дисертацій студентів магістрів 2-го курсу навчання.

  1. Доповідає заст. Бобков Ю.В.

На засіданні ради були розглянуті матеріали самоаналізу випускових кафедр факультету щодо відповідності показників їх діяльності критеріям внутрішньої акредитації та узгоджені наступні пояснення та заходи з усунення виявлених недоліків в певних напрямках їх діяльності. Акредитаційною комісією факультету з цього питання були запропоновані наступні висновки: з урахуванням пояснень і запланованих заходів, наведених у пояснювальних записках випускових кафедр, комісія вважає можливим продовження ними освітньої діяльності відповідно закріплених спеціальностей  та спеціалізацій в рамках існуючої структури факультету та кафедр.

Вирішили: з урахуванням пояснень і запланованих заходів, наведених у пояснювальних записках випускових кафедр, рада факультету погодилась з висновками акредитаційної комісії факультету  та  вважає можливим продовження ними освітньої діяльності відповідно закріплених спеціальностей  та спеціалізацій в рамках існуючої структури факультету та кафедр.

  1. Доповідали завідувачі кафедр.

Про затвердження тем дисертаційних робіт аспірантів.

Вирішили: затвердити теми дисертаційних робіт аспірантів.