JP Blog - шаблон joomla Окна

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (Метрологія та Вимірювальна Техніка)

Спеціалізація “Метрологія та вимірювальна техніка”

Увага:  з 2018 року кафедра Інформаційно-вимірювальної техніки (ІВТ) є частиною Приладобудівного факультету  (ПБФ) і спеціальність 152 МЕТРОЛОГІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА викладається  на Приладобудівному факультеті.

  • www.imt-career.kpi.ua

    Головна мета цього напряму – підготовка спеціалістів за спеціалізацією «Інтелектуальні засоби вимірювання» та «Інформаційні технології в метрології та вимірювальній техніці».

    Студенти вивчають такі дисципліни: теорія електричних сигналів і кіл; електронна і мікропроцесорна техніка; мікроконторолери в інформаційно-вимірювальній техніці; автоматичне керування; проектування систем з мікрокомп'ютерами; теорія вимірювань; вимірювальні перетворювачі (сенсори); методи і засоби вимірювань; методи і техніка обробки сигналів; аналогові та цифрові вимірювальні прилади; інформаційно-вимірювальні комплекси; бази даних; мови і системи подання знань; системне та об'єктно-орієнтоване програмування; програмне забезпечення інтелектуальних засобів вимірювання; вступ в теорію систем; системи штучного інтелекту; експертні системи; інтелектуальні засоби вимірювання; системи моніторингу і прогнозування; вимірювальні локальні мережі; системи розпізнавання образів; додаткові розділи математики; метрологічне забезпечення інтелектуальних засобів вимірювання; інтелектуальні засоби вимірювання.

    Майбутні фахівці вивчають інформаційні технології ХХІ століття - нейромережні технології, технології на базі нечітких множин та нечіткої логіки, цифрову обробку сигналів з використанням однокристальних мікроконтролерів, цифрових сигнальних процесорів, нейрочіпів, RISC-процесорів.

    Фахівець за кваліфікацією "Метрологія та вимірювальна техніка" здатний виконувати зазначену професійну роботу і може обіймати такі посади: інженер-конструктор електронних приладів; інженер - програміст; інженер з експлуатації електронних приладів; метролога.