JP Blog - шаблон joomla Окна

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА ФАКУЛЬТЕТУ

Основні наукові напрями роботи факультету

1. Розробка методів і засобів сучасних приладів і систем управління літальними апаратами, а саме:

 • системи керування літальними апаратами і комплексами;
 • створення безпілотних і легких пілотованих літальних апаратів;
 • теорія і розробка навігаційних та інших бортових приладів, побудованих на нових фізичних принципах;
 • гіроскопи, акселерометри і ін.;
 • розробка математичних моделей і додатків для моделювання взаємодії середовищ і полів в приладах, пристроях і машинах.

2. Розробка методів і засобів сучасних систем автоматизації експериментальних досліджень, а саме:

 • проведення теоретичних і експериментальних наукових досліджень, пов'язаних з виявленням, ідентифікацією, аналізом, створенням і ефективним використанням технічних систем високої складності;
 • розробка теоретичних основ автоматизації досліджень в області авіаційних і космічних систем і створення технічних засобів автоматизації вимірювальних експериментів, випробувань і контролю об'єктів нової техніки;
 • створення технічних засобів сертифікації продукції і міжсистемних випробувань на стійкість і відповідність вимогам електромагнітної сумісності.

3. Розробка методів і засобів сучасних приладів і систем інформаційно- вимірювальної техніки, а саме:

 • розробка теоретичних питань вимірювання характеристик багатовимірних процесів і фізичних полів (акустичних, віброакустичних, електромагнітних, теплових), відтворення джерел фізичних і біологічних полів;
 • розробка теоретичних основ експериментальної інформатики (вимір, контроль, діагностика);
 • розробка інтелектуальних засобів вимірювання, контролю, діагностики та випробувань;
 • розробка методів підвищення точності, чутливості, захищеності і розширення частотного діапазону засобів експериментальної інформатики.

Напрями наукових інтересів по кафедрам

Основні напрямки наукових досліджень кафедри приладів і систем управління літальними апаратами:

 • розробка наукових основ і технологій створення малих пілотованих і безпілотних літальних апаратів;
 • розробка та дослідження мікро- і наносупутників і технологій їх використання;
 • розробка адаптивних і робастних систем управління літальними апаратами і мікросупутниками;
 • розробка алгоритмів БІНС і інтегрованих (інерційних і супутникових) навігаційних систем;
 • розробка алгоритмів використання геоінформаційних систем для задач навігації та управління літальними апаратами;
 • розробка теорії, методів дослідження, проектування і випробувань навігаційних датчиків на основі нових фізичних принципів: акселерометрів з пружним підвісом на поверхневих акустичних хвилях; динамічно налаштованих гіроскопів; лазерних гіроскопів; волоконно-оптичних гіроскопів; МЕМС-гіроскопів і акселерометрів;
 • автоматизація проектування і випробування об'єктів авіаційної і космічної техніки;
 • робототехніка.

Кафедра і НДІ автоматизації експериментальних досліджень виконує наукові дослідження за наступними напрямками: направлениям:

 • методи і засоби підвищення точності вимірювання напруги змінного струму;
 • методи відтворення одиниці напруги змінного струму;
 • метрологічне забезпечення систем і комплексів;
 • гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими;
 • методи і системи контролю та діагностики;
 • методи і програмне забезпечення в інформаційних технологіях;
 • цифрова обробка сигналів;
 • методи і засоби контролю постійного і змінного магнітного полів;
 • дослідження стабільності компонентів вимірювальної техніки;
 • ультразвукові прилади діагностики дефектів металевих конструкцій методами неруйнівного контролю.

Кафедра інформаційно-вимірювальної техніки виконує науково-дослідні роботи по наступним напрямам:

 • Розробка дистанційних інформаційних технологій в інженерній освіті:
 • дистанційних курсів з навчальних дисциплін;
 • методів побудови експертних систем для підготовки студентів інженерних
 • спеціальностей;
 • віртуальних лабораторій з віддаленим доступом;
 • методичного забезпечення експертних систем дистанційного навчання;
 • розробка інформаційних технологій в метрології та вимірювальної техніки;
 • теорії множин, Доступ;
 • алгоритмів обробки даних на базі комутативної системи числення;
 • інтелектуальних алгоритмів обробки на базі нейронних мереж і нечіткої логіки;
 • систем інтернет-метрології на базі технології National Instruments.

Кафедра теоретичної механіки виконує науково-дослідні роботи по наступним напрямам:

 • теоретичні та прикладні проблеми механіки і процесів управління;
 • математичне моделювання та дослідження пов'язаних полів (електропружність, термопружність) в елементах конструкцій.