JP Blog - шаблон joomla Окна

УНДЦА =Зонд=

Український науково-дослідний Центр вивчення аномалій (УНДЦА) «Зонд»—  організація, яка із 2004 року займається науковим вивченням аномальних явищ на терені України і діє при факультеті авіаційних та космічних систем (ФАКС) НТУУ «КПІ».

Аномальні явища розглядаються Центром як неперіодичні швидкоплинні явища в оточуючому середовищі, прояви яких на початковому етапі досліджень не ототожнені із характеристиками відомих існуючих явищ. Основною спеціалізацією діяльності Центру є дослідження аномальних аерокосмічних явищ (ААЯ).

Метою діяльності УНДЦА «Зонд» є систематизація та аналіз наявної інформації про АЯ, їх ототожнення та встановлення природи їх походження; налагодження широкої кооперації зі спорідненими організаціями як в Україні, так і за її межами.

Сайт УНДЦА «Зонд»: WWW.ZOND.KIEV.UA

Стаття в газеті КПІ

28 жовтня 2015 року на Факультеті авіаційних та космічних систем НТУУ «КПІ» відбулася науково-практична Конференція-семінар «Аномальні явища – методологія та практика досліджень. 10-річний Досвід УНДЦА «Зонд».

Під час заходу був відкритий стенд, присвячений сучасному стану проблематики вивчення аерокосмічних явищ, а також презентований спеціалізований збірник наукових праць «Аномальні явища: методологія та практика досліджень», виданий на факультеті англійською і українською мовами.У редколегію і авторський колектив збірника увійшли провідні вчені, як з України, так і зі США, Австрії, Нідерландів, Іспанії та інших країн.

На відкритті виступив декан факультету, проф., д.т.н. О.В.Збруцький, який зазначив важливість дослідження аерокосмічних явищ та той факт, що робота із їх вивчення ведеться у провідних космічних державах. Голова УНДЦА «Зонд», к.т.н., доц. А.С.Білик підкреслив необхідність такого вивчення з точки зору національної безпеки та отримання новітніх технологій а також розповів про основні досягнення Українського Науково-дослідного Центру вивчення аномалій «Зонд» за 10 років діяльності у цій галузі. Також із лекціями і доповідями виступили голова загально-фізичного відділу к.т.н. О.Л.Кульський, голова інформаційно-технічного відділу О.Г.Кириченко, заслужений випробувач космічної техніки О.П.Прус, голова експериментально-конструкторського відділу М.І.Миронов. В кінці відбувся круглий стіл із живим обговоренням перспектив розвитку вітчизняної науки у напрямку вивчення аномальних явищ.

Реліз останнього семінару

28 жовтня 2015 року на Факультеті авіаційних та космічних систем НТУУ «КПІ» відбулася Конференція - Семінар «Аномальні явища – методологія та практика досліджень. 10-Річний Досвід УНДЦА «Зонд».
Під час заходу був відкритий стенд, присвячений сучасному стану проблематики вивчення аерокосмічних явищ, а також презентований спеціалізований збірник наукових праць, виданий на факультеті англійською і українською мовами.У редколегію і авторський колектив збірника увійшли провідні вчені, як з України, так і зі США, Австрії, Нідерландів, Іспанії та інших країн.
На відкритті виступив декан факультету, проф., д.т.н. О.В.Збруцький, який зазначив важливість дослідження аерокосмічних явищ та той факт, що робота із їх вивчення ведеться у провідних космічних державах. Голова УНДЦА «Зонд», к.т.н., доц. А.С. Білик підкреслив необхідність такого вивчення з точки зору національної безпеки та отримання новітніх технологій а також розповів про основні досягнення Українського Науково-дослідного Центру вивчення аномалій «Зонд» за 10 років діяльності у цій галузі.
Також із лекціями і доповідями виступили голова загально-фізичного відділу к.т.н. О.Л. Кульський, голова інформаційно-технічного відділу О.Г.Кириченко, заслужений випробувач космічної техніки О.П.Прус, голова експериментально-конструкторського відділу М.І. Миронов. В кінці відбувся круглий стіл із живим обговоренням перспектив розвитку вітчизняної науки у напрямку вивчення аномальних явищ.

Фактична мета досліджень аномальних явищ — це формування наукової картини феномену, як частини наукової картини Світу в цілому.
Займаючи міждисциплінарну область на передовому краї пограничної науки, Український науково-дослідний Центр вивчення аномалій «Зонд» прийняв роль сполучної ланки між теоретичною підосновою та практичним вивченням аномальних явищ, між феноменологічним та пізнаним.
Вивчення аномальних явищ розкриває перед нами у всій повноті можливості експансії спочатку наукового пізнання, а в подальшому, можливо, і людського життя, як у далечінь космічного простору, так і у глибини світу елементарних частинок. Можливо, сформульована свого часу дилема вибору напрямків розвитку цивілізації — у далечінь космосу чи вглиб елементарних частинок? — насправді зовсім не є дилемою, тому що ці шляхи прогресу тісно взаємопов’язані та скоріше паралельні, ніж взаємовиключні.
Незалежно від джерела походження об’єктів, реєстрація та отримання їх для дослідницьких цілей становить неабияку цінність для вивчення та синтезу новітніх технологій та вироблення власних засобів і програм безпеки.

Програма семінару

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

ФАКУЛЬТЕТ АВІАЦІЙНИХ І КОСМІЧНИХ СИСТЕМ

УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ВИВЧЕННЯ АНОМАЛІЙ «ЗОНД»

www.zond.kiev.ua, mailto:srcaa@zond.kiev.ua

Конференція - Семінар «Аномальні явища – методологія та практика досліджень. 10-Річний Досвід УНДЦА «Зонд».

28 жовтня 2015 року. Факультет авіаційних та космічних систем НТУУ «КПІ» (вул. Боткіна 1, корпус 28, а. 219)

Програма

  • Відкриття стенду, присвяченого наукових дослідженням аномальних явищ в Україні і світі
  • Презентація Збірника наукових праць «Аномальні явища – методологія та практика досліджень»
  • Лекції-виступи:  Кириченко О.Г., Кульський О.Л., Білик А.С., Миронов М.І.
  • Круглий стіл, обговорення актуальних проблем дослідження.