JP Blog - шаблон joomla Окна

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ ФАКУЛЬТЕТУ

Рівні вищої освіти. Підготовка студентів на ФАКС здійснюється на декількох рівнях вищої освіти. На першому (бакалаврат, I - IV курси) - студенти набувають фундаментальні знання з фізики, математики, механіки, обчислювальної техніки, інформатики та спеціальних дисциплін. На IV курсі вони захищають бакалаврські роботи та отримують кваліфікацію бакалавра. На другому рівні (магістратура, V- VI курси) - підготовка проводиться за програмою  «магістр», де студенти  проходять спеціальну  підготовку і набувають відповідні практичні навички в лабораторіях. Крім того, студенти мають можливість продовжити навчання в аспірантурі, а потім і в докторантурі університету.

Терміни підготовки спеціалістів: бакалавр (б) - 4 роки; магістр (м) - 2 роки (нормативні терміни навчання на бакалавраті та магістратурі), аспірантура/докторантура 3 роки (4 роки на заочній формі). Підготовка фахівців ведеться на денній та заочній формах навчання. Студенти отримують фундаментальну математичну, інженерну та професійну підготовку, опановують навичками професійного використання засобів обчислювальної техніки і мереж, новітніми інформаційними технологіями.