JP Blog - шаблон joomla Окна

УНДЦА =Зонд=

Український науково-дослідний Центр вивчення аномалій (УНДЦА) «Зонд»—  організація, яка із 2004 року займається науковим вивченням аномальних явищ на терені України і діє при факультеті авіаційних та космічних систем (ФАКС) НТУУ «КПІ».

Аномальні явища розглядаються Центром як неперіодичні швидкоплинні явища в оточуючому середовищі, прояви яких на початковому етапі досліджень не ототожнені із характеристиками відомих існуючих явищ. Основною спеціалізацією діяльності Центру є дослідження аномальних аерокосмічних явищ (ААЯ).

Метою діяльності УНДЦА «Зонд» є систематизація та аналіз наявної інформації про АЯ, їх ототожнення та встановлення природи їх походження; налагодження широкої кооперації зі спорідненими організаціями як в Україні, так і за її межами.

Сайт УНДЦА «Зонд»: WWW.ZOND.KIEV.UA