JP Blog - шаблон joomla Окна

Стаття в газеті КПІ

28 жовтня 2015 року на Факультеті авіаційних та космічних систем НТУУ «КПІ» відбулася науково-практична Конференція-семінар «Аномальні явища – методологія та практика досліджень. 10-річний Досвід УНДЦА «Зонд».

Під час заходу був відкритий стенд, присвячений сучасному стану проблематики вивчення аерокосмічних явищ, а також презентований спеціалізований збірник наукових праць «Аномальні явища: методологія та практика досліджень», виданий на факультеті англійською і українською мовами.У редколегію і авторський колектив збірника увійшли провідні вчені, як з України, так і зі США, Австрії, Нідерландів, Іспанії та інших країн.

На відкритті виступив декан факультету, проф., д.т.н. О.В.Збруцький, який зазначив важливість дослідження аерокосмічних явищ та той факт, що робота із їх вивчення ведеться у провідних космічних державах. Голова УНДЦА «Зонд», к.т.н., доц. А.С.Білик підкреслив необхідність такого вивчення з точки зору національної безпеки та отримання новітніх технологій а також розповів про основні досягнення Українського Науково-дослідного Центру вивчення аномалій «Зонд» за 10 років діяльності у цій галузі. Також із лекціями і доповідями виступили голова загально-фізичного відділу к.т.н. О.Л.Кульський, голова інформаційно-технічного відділу О.Г.Кириченко, заслужений випробувач космічної техніки О.П.Прус, голова експериментально-конструкторського відділу М.І.Миронов. В кінці відбувся круглий стіл із живим обговоренням перспектив розвитку вітчизняної науки у напрямку вивчення аномальних явищ.

У виступах було наголошено, що фактична мета досліджень аномальних явищ — це формування наукової картини феномену, як частини наукової картини Світу вцілому.Займаючи міждисциплінарну область на передовому краї пограничної науки, Український науково-дослідний Центр вивчення аномалій «Зонд» прийняв роль сполучної ланки між теоретичною підосновою та практичним вивченням аномальних явищ, між феноменологічним та пізнаним.Вивчення аномальних явищ розкриває перед нами у всій повноті можливості розвитку спочатку наукового пізнання, а в подальшому, можливо, і людського життя, як у далечінь космічного простору, так і у глибини світу елементарних частинок. Можливо, сформульована свого часу питання вибору напрямків розвитку цивілізації — у далечінь космосу чи вглиб елементарних частинок? — насправді зовсім не є дилемою, тому що ці шляхи прогресу тісно взаємопов’язані та скоріше паралельні, ніж взаємовиключні.

Незалежно від джерела походження об’єктів, реєстрація та отримання їх для дослідницьких цілей становить неабияку цінність для вивчення та синтезу новітніх технологій та вироблення власних засобів і програм безпеки.

Принципово важливим є розгляд цих феноменів як відкритих фізичних систем, що обмінюються із навколишнім середовищем енергією та інформацією. Такий підхід дозволяє вивчати аномальні явища як специфічні природні фізичні комплекси.

Щорічно Центром реєструється в Україні близько 40…50 повідомлень про спостереження аномальних явищ, з яких основна маса — не ототожнені аерокосмічні феномени. Після ретельного аналізу і ототожнення залишається біля 5-10% повідомлень які справді містять фактори аномальності та становлять вагомий інтерес для науки. 

За період діяльності УНДЦА «Зонд» проведено більше 30 експедицій та виїзних досліджень, отримані унікальні матеріали та зразки, створено методологію ототожнення аномальних аерокосмічних явищ на основі апарату нечітких множин, розроблено спеціалізоване програмне забезпечення, яке використовується при аналізі повідомлень. Центр співпрацює із багатьма зарубіжними колегами та організаціями, ведеться обмін досвідом та напрацьованими методиками досліджень.

Учасники Центра приймають активну участь у наукових конференціях «Гіротехнології, навігація, керування рухом та конструювання авіаційно-космічної техніки» (під егідою ФАКС НТУУ «КПІ»), «Політ» (під егідою НАУ) та інших; видано більше 100 статей, 8 книг і видань. Широка взаємодія здійснюється зі ЗМІ, насамперед у контексті збору повідомлень та популяризації свідомого відношення потенційних очевидців. Наукові засідання координаційної ради Центру проводяться на факультеті авіаційних і космічних систем двічі на місяць у відкритому форматі. Запрошуємо всіх небайдужих долучитися до вивчення пограничних областей науки, які є правдивим гумусом зростання технологій і знань майбутньої епохи!exturcyitvuylbi

 

arestdy 

qesrdf

hiouhi

wt45y6dyjt

fgey56nr

УНИЦА в газете и на сайте КПИ