JP Blog - шаблон joomla Окна

Мiжнароднi новини

DLM–office в університеті

З 2 грудня по 5 грудня 2015 р. в Технічному університеті Берліна відбувся тренінг персоналу інфраструктури  DLM-офісу  університетів - партнерів проекту NETCENG (http://netceng.eu/) програми TEMPUS Європейського Союзу, який виконується з 2014 р.

Мета проекту NETCENG - реформування третього циклу інженерної освіти в Білорусі, Росії, Україні. Університетами – партнерами НТУУ «КПІ» в цьому проекті є також університети країн ЄС - Німеччини, Великої Бретані, Литви – загалом тринадцять вищих навчальних закладів.

НТУУ «КПІ» є координатором проекту від України (http://faks.kpi.ua/office-of-international-affairs/international-projects.html).

Stetsyuk

DLM – офіс (доктор філософії на ринку праці) передбачений заходами проекту як механізм моніторингу ринку праці з метою наступного забезпечення конкурентоспроможності випускників університетів третього освітнього рівня - докторів філософії.

Місія DLM – офісу полягає в посиленні зв’язків університету з роботодавцями, а саме вивчення вимог роботодавців до докторів філософії та сприяння організації високого рівня підготовки в університеті докторів філософії.

DLM - офіс  НТУУ «КПІ» був створений на факультеті авіаційних і космічних систем - координатора проекту NETCENGяк реалізація одного із етапів активностей проекту.

Одна із задач DLM – офісу узагальнення потреб ринку праці до кандидатів наук – докторів філософії та систематичний аналіз цих потреб з метою модифікації модулів навчального плану підготовки докторів філософії.

Учасником тренінгу в Берліні від НТУУ «КПІ» стала провідний інженер кафедри теоретичної механіки, координатор проекту NETCENG Стецюк Л.В., яка виступила с доповіддю - презентацією про досвід НТУУ «КПІ» в моніторингу якості підготовки спеціалістів та потреб ринку праці, комерціалізації розробок студентів та співробітників, організації і проведенні СТАРТАПів.

                                                                           Л.Стецюк,

                                                                           Координатор проекту