JP Blog - шаблон joomla Окна

Інженер−аеродинамік ( напрямок "Аеродинаміка" )

Чому літає металева птиця? Хто створює зовнішній вигляд літака? З кого починається його проектування? Хто, навіть будучи молодим спеціалістом, бачить літак в цілому?

Це − інженер−аеродинамік. Чим займаються інженери−аеродинаміки?

По−перше, розрахунками, бо це − математична спеціальність, яка передбачає володіння методами математичного аналізу, математичної фізики та чисельними методами.

По−друге, фізичними дослідженнями, оскільки без знань фізики течій газів, неможливо створити адекватну математичну модель обтікання. Існують два основних методи для фізичного моделювання процесу обтікання: трубні та льотні випробування. В обох варіантах це, перш за все, цікава робота.

Взагалі, аеродинаміка − це наука про рух газу, зокрема повітря. Основна її задача − визначення оптимальних форм повітряного апарату. Існує думка, що красивий літак добре літає. А значить − саме аеродимик робить красивою металеву птицю, на яку мимоволі шукають в небі люди, коли чують її звук.

Нарешті, велика кількість розрахункових задач дає чудову можливість отримати реальну практику в галузі створення прикладного програмного забезпечення, що безумовно суттєво підвищує рейтинг молодого спеціаліста. Спеціалізація факультету авіаційних і космічних систем в галузі автоматизованого проектування та наявність серед його викладачів спеціалістів, які мають реальний досвід розробки програмного забезпечення для систем автоматизованого проектування, дає можливість засвоїти другу спеціальність − інженера−програміста та отримати документи, які підтвержують відповідну кваліфікацію.

Адміністратор Баз Даних

Що таке База Даних? Багато хто вважає, що базою даних являється взагалі будь−який набір файлів на комп'ютері. Але це не так. Створення та керування базами даних потребує спеціальних знань. При цьому основна проблема полягае в тому, що підготовка адміністратора баз даних передбачає певний досвід роботи з реальними базами даних.

Взагалі базу даних не можливо створити під час виконання лабораторної роботи, оскільки головною особливістю процесу керування базою даних є те, що методи, які для цього використовуються, істотно залежать від кількості даних та складності структури бази даних. Тобто, для підготовки адміністраторів баз даних треба мати постіно діючу базу даних певного об'єму, для створення якої потрібен тривалий час та наявність реальних задач.

Вивчення дисциплін напряму "Програмування CAD−систем" безпосередньо пов'язано із створенням проектної бази даних, яка відноситься до класу найбільш великих та складних баз даних. Наявність на факультеті авіаційних і космічних систем викладачів, які мають власний досвід розробки програмного забезпечення для систем автоматизованого проектування, дає можливість засвоїти другу спеціальність − адміністратора баз даних, зокрема адміністратора баз даних для систем автоматизованого проектування.

Розробник прикладного програмного забезпечення

Існує думка, що неможливо вивчити мову, не розмовляючи. Але не можливо почати розмову, не маючи теми. Мало вивчити слова та правила мови. Саме така проблема виникає при підготовці прикладного програміста. Не можливо навчитися прикладному програмуванню, не маючи теми, яка, в цьому випадку, виражається в формі задачі.

Цікаво, що постановка задачі на програмування часто буває більш трудомістскою ніж саме прграмування. Тому в більшості випадків від прикладного програмиста потрібно вміння самостійно ставити задачу, що неможливо без знання предметної області.
В процесі конструювання виникає велика кількість невеликих розрахункових задач, які важко розв'язати за допомогою стандартного програмного забезпечення, наприклад Excel.

Більшість з ціх задач також не може бути ефективно вирішена за допомогою стандартних засобів програмування, таких як Matcad, оскільки ці засоби не мають інтерфейсу із базами даних.

Нарешті програмні мови є по суті найбільш оптимальними засобами опису алгоритмів. Тому підготовка фахівців напрямку "Авіа− та ракетобудування" передбачає викладання повноцінного курсу об'єктно−орієнтованого програмування та створення прикладних Windows−программ. При цьому в якості прикладних задач використвуються проектні завдання, які розв'язуються в процесі розробки курсових та дипломних проектів.