JP Blog - шаблон joomla Окна

Спеціальність АВІАЦІЙНА ТА РАКЕТНО-КОСМІЧНА ТЕХНІКА (КОД 134)

Розробник прикладного програмного забезпечення

Існує думка, що неможливо вивчити мову, не розмовляючи. Але не можливо почати розмову, не маючи теми. Мало вивчити слова та правила мови. Саме така проблема виникає при підготовці прикладного програміста. Не можливо навчитися прикладному програмуванню, не маючи теми, яка, в цьому випадку, виражається в формі задачі.

Цікаво, що постановка задачі на програмування часто буває більш трудомістскою ніж саме прграмування. Тому в більшості випадків від прикладного програмиста потрібно вміння самостійно ставити задачу, що неможливо без знання предметної області.
В процесі конструювання виникає велика кількість невеликих розрахункових задач, які важко розв'язати за допомогою стандартного програмного забезпечення, наприклад Excel.

Більшість з ціх задач також не може бути ефективно вирішена за допомогою стандартних засобів програмування, таких як Matcad, оскільки ці засоби не мають інтерфейсу із базами даних.

Нарешті програмні мови є по суті найбільш оптимальними засобами опису алгоритмів. Тому підготовка фахівців напрямку "Авіа− та ракетобудування" передбачає викладання повноцінного курсу об'єктно−орієнтованого програмування та створення прикладних Windows−программ. При цьому в якості прикладних задач використвуються проектні завдання, які розв'язуються в процесі розробки курсових та дипломних проектів.