JP Blog - шаблон joomla Окна

Спеціальність АВІАЦІЙНА ТА РАКЕТНО-КОСМІЧНА ТЕХНІКА (КОД 134)

Напрям "Програмування CAD−систем"

За напрямом "Програмування CAD−систем" студенти вівчають основні принципи побудови систем автоматизованого проектування складних технічних об'єктів. В процесі вивчення дисциплін напряму студенти засвюють основні методи керування процесом проектування, на базі яких розробляються алгоритми та програмні засоби технологій автоматизованого проектування. Для цього також використовуються знання, які отримуються в процесі вивчення дисципліни "Об'єктно−орієнтоване програмування та створення баз даних".

Таким чином в результаті вивчання дисциплін напряму "Програмування CAD−систем" студенти отримають навички прикладного програмування в середовищі Windows та керування базами даних, що дає додаткову можливість працевлаштування як в межа України так і за її межами.