JP Blog - шаблон joomla Окна

Entrance

Спеціалізація "Системи керування літальними апаратами та комплексами"

Спеціальність «АВІОНІКА» (код 173)

 

Увага: з 2018 року кафедра приладів та систем керування літальними апаратами є частина механіко-машинобудівного інституту и спеціальність 173 Авіоніка викладається на механіко-машінобудівному інстітуті

 

Вивчається студентами бакалаврами протягом 1-4 курсу

Авіоніка – це поняття, яке охоплює в собі весь електронний пілотажний комплекс літального апарату (ЛА): - елементи і системи базової сенсорної вимірювальної техніки, яка забезпечує навігаційну систему; - елементи електроніки всіх систем керування ЛА; - комп’ютерна і мікропроцесорна техніка єдиного комплекса керування - пілотажного навігаційного комплекса. 

Авіоніка - це електронно-обчислювальний навігаційний комплекс бортової системи літального апарату.

Кваліфікація дозволяє:
- працювати в галузі виробництва та експлуатації засобів навігації та орієнтації рухомих об`єктів; - розробляти прикладне програмне забезпечення.

Спеціалізація «Системи керування літальними апаратами та комплексами»

Вивчається студентами магістрами протягом двох років

Кваліфікація дозволяє:
Здійснювати розробку, проектування, дослідження та експлуатацію сучасних систем керування рухомими об`єктами, автоматизацію приладів керування літальних апаратів, програмування сучасних вбудованих процесорних систем (мікроконтролерів). 
Основна відмінність - підготовка творців авіаційної техніки: розробників, конструкторів, проектувальників, дослідників.

Додаткову інформацію можна отримати за адресою http://pskla.kpi.ua

 

Основні дисципліни:

- цифрові системи автоматичного керування
- теорія та сучасні методи автоматичного керування
- інтелектуальні системи керування
- математичні методи моделювання та системного аналізу
- мікропроцесорні системи і обчислювальні пристрої
- безпілотні літальні апарати
- компютерні методи проектування
- геоінформаційні системи та GPS-навігація

Спеціалізація “Метрологія та вимірювальна техніка”

Увага:  з 2018 року кафедра Інформаційно-вимірювальної техніки (ІВТ) є частиною Приладобудівного факультету  (ПБФ) і спеціальність 152 МЕТРОЛОГІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА викладається  на Приладобудівному факультеті.

 • www.imt-career.kpi.ua 

  Головна мета цього напряму – підготовка спеціалістів за спеціалізацією «Інтелектуальні засоби вимірювання» та «Інформаційні технології в метрології та вимірювальній техніці».

  Студенти вивчають такі дисципліни: теорія електричних сигналів і кіл; електронна і мікропроцесорна техніка; мікроконторолери в інформаційно-вимірювальній техніці; автоматичне керування; проектування систем з мікрокомп'ютерами; теорія вимірювань; вимірювальні перетворювачі (сенсори); методи і засоби вимірювань; методи і техніка обробки сигналів; аналогові та цифрові вимірювальні прилади; інформаційно-вимірювальні комплекси; бази даних; мови і системи подання знань; системне та об'єктно-орієнтоване програмування; програмне забезпечення інтелектуальних засобів вимірювання; вступ в теорію систем; системи штучного інтелекту; експертні системи; інтелектуальні засоби вимірювання; системи моніторингу і прогнозування; вимірювальні локальні мережі; системи розпізнавання образів; додаткові розділи математики; метрологічне забезпечення інтелектуальних засобів вимірювання; інтелектуальні засоби вимірювання.

Спеціалізація "Літаки і вертольоти"

Спеціальність Авіаційна та ракетно-космічна техніка (код 134) вивчається студентами бакалаврами на 1-4 курсі.

 

Увага: з 2018 року кафедра приладів та систем керування літальними апаратами є частина механіко-машинобудівного інституту и спеціальність 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка викладається на механіко-машінобудівному інстітуті

 

Спеціалізація "Літаки і вертольоти" вивчається студентами магістрами протягом двох років.

Кваліфікаційний рівень:

 • ·  бакалавр;
 • ·  спеціаліст;
 • ·  магістр.

Форма навчання:

 • денна;
 • денна-контракт;
 • заочна.

Головна мета викладання курсу спеціалізації "Літаки і вертольоти" - підготовка інженерів-механіків, чия кваліфікація дозволяє здійснювати проектування складних об'єктів авіаційної і космічної техніки, зокрема, транспортних літаків. 
Головний акцент у викладанні здійснюється на двох напрямках: аеродинаміка та програмування CAD-систем. В процесі навчання студенти засвоюють технології програмування та використання сучасних систем автоматизованого проектування, а також систем керування базами даних. Крім того, студенти засвоюють технології виробництва літаків.

Знання, одержані під час навчання, дають можливість працювати в галузі розробки, виробництва та експлуатації авіаційної та космічної техніки. Крім того, спеціалізація "Літаки і вертольоти" передбачає, рівень комп'ютерної підготовки, достатній для роботи в якості розробників програмного забезпечення та адміністраторів баз даних.

Головна особливість факультету - постійна взаємодія з підприємствами-замовниками, в процесі якої здійснюється навчання студентів безпосередньо на зазначених підприємствах.

Факультет забезпечує підготовку фахівців кваліфікаційних рівнів "бакалавр", "спеціаліст" та "магістр". Випускники факультету згідно з Державним класифікатором професій здатний виконувати зазначену професійну роботу і можуть обіймати наступні посади:

Крім того курс підготовки магістрів дозволяє отримати достатні навички для обіймання наступних посад:

Всі випускники спеціалізації "Літаки і вертольоти" працевлаштовуються на підприємствах м.Києва, зокрема на ДП "Антонов", Київському авіазаводі "Авіант", КБ "Луч", а також, за власним бажанням, на інших підприємствах, в тому числі, приватних.

Контакти: Адреса: 02056, м. Київ, 56, проспект Перемоги, 37. НТУУ ”КПІ”, корпус 28, кiмн. 305,307,323. 
Телефон 406-83-17; 
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , 
Cайт: http://www.faks.kpi.ua 

 

Відбіркова комісія Механіко-машинобудівного інституту:  Київ, пр. Перемоги, 37, корп.16 (вул. Політехнічна, 14), Телефон гарячої лінії ММІ: +38 (097) 131-85-65

Specialization "INFORMATION MEASURING TECHNOLOGIES AND SYSTEMS"

http://aed.kpi.ua/

Підготовка бакалаврів за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» (спеціалізація “Інформаційні вимірювальні технології та системи”) (http://aed.kpi.ua/entry/bachelor) та магістрів за спеціалізацією  “Інформаційні вимірювальні технології та системи” (http://aed.kpi.ua/entry/master) здійснюється кафедрою автоматизації експериментальних досліджень (АЕД), яка з 2018 року входить до складу  Приладобудівного факультету  (ПБФ).

 •                                  

We prepare professionals who work in the information technology, IT professionals. Our direction is Computer Systems for obtaining quantitative information directly from the studied object and its subsequent processing. In such systems measuring devices are combined with computer complexes. The targeted objects for information can be industrial facilities, technological processes, vehicles, power grids, gas pipelines, spacecraft, aircraft systems, biological objects, medical equipment, audio and video sources, etc. So, they are computer automation systems of testing, monitoring, diagnostics, measurements, monitoring, forecasting and warning, and experiments in various branches of industries, science and technology.

Modern means of obtaining sensor data are complex microprocessor systems with their operating systems of real-time, specialized networks, interfaces, software. Our students learn to develop such embedded systems, and study computer-aided design tools. All major modern programming techniques are used for experimental data processing, storage, display, and transfer in the computer systems. Our students learn system and application programming, database programming, client-server technologies, networking and Internet programming, Web-technologies, development of embedded / mobile software, digital signal processing, methods of data processing, and system and measuring technologies.

We have significant advantages over traditional IT specialties in the areas where the software interacts directly with the computer systems hardware. Thus, many of our graduates work as developers of embedded software, system software, drivers, mobile devices, signal, sound and images processing, telecommunication devices, automotive systems, automation, environmental monitoring data processing. Modern computer technology skills allow them to work successfully in the traditional areas of IT, namely application and system software development, electronic and measuring equipment in the fields of IT and electronics, quality control, standardization and certification.

You can find more information on: http://aed.kpi.ua/