JP Blog - шаблон joomla Окна

Останні новини

Інтегральні показники міжнародної діяльності

 Інтегральні показники міжнародної діяльності

Індекс академічної мобільності:
Iмімоб = ( Nукр + Nіноз)/N=151/676=0.2002,
де
Nукр =54– кількість виїздів за кордон українських викладачів, науковців, студентів, аспірантів, докторантів, стажистів від підрозділу;
Nіноз =97 -  кількість приїздів до підрозділу іноземних викладачів, наукових співробітників, студентів, аспірантів, докторантів, стажистів;
N =676– загальна кількість викладачів, науковців, студентів, аспірантів, докторантів, стажистів підрозділу.

Індекс міжнародних публікацій:
Імпубл = Кмімонстат/Nвн=22/85=0.2588,
де
Кмімонстат=22 – кількість монографій та наукових сатей, які видано за кордоном; 
Nвн =85– це загальна кількість викладачів, науковців підрозділу.

Індекс ефективності міжнародної діяльності:
Іміеф = (Кістуд + Кміпр + Кінд + Кліц + Коблад)/К=0.4114,
де
Кістуд =1384800 грн – кошти за навчання іноземних студентів, аспірантів, докторантів, стажистів;
Кміпр=512300 грн – кошти від міжнародних проектів, контрактів, програм, колективних грантів, в т.ч. – науково-дослідних;
Кінд =455800 грн – кошти індивідуальних грантів, стипендій, трудових угод з іноземних джерел;
Кліц =0– кошти від продажу ліцензій за кордон;
Коблад =63800 грн – вартість поставленого з-за кордону обладнання, книжок, програмних продуктів, інших матеріальних цінностей, кошти від благодійної допомоги;
К =5873480 грн – це загальний обсяг надходжень всіх типів до бюджету підрозділу.

Індекс активності міжнародного співробітництва:
Іміакт=(Nдогув+Nмзах+2Nмістр+Nпміо)/Nвн =14/85=0.1647
де
Nдогув=9– кількість діючих договорів з університетами-партнерами;
Nмзах =4– кількість проведених протягом року міжнародних заходів (наприклад, - конференцій, семінарів, фахових літніх шкіл, конкурсів, студентських практик для груп, змагань);
Nмістр =0– кількість діючих спільних міжнародних структур  (факультетів, кафедр, програм подвійного диплому);
Nпміо =1– кількість представництв в міжнародних організаціях;
Nвн=85– загальна кількість викладачів, науковців у підрозділі.

Індекс активності на міжнародних ринках освітніх послуг:
Іміосв=Nінавч/Nстасп=78/591=0.1319
де
Nінавч =78– кількість студентів, аспірантів, докторантів, стажистів – іноземних громодян, що навчаються в підрозділі;
Nстасп =591 - кількість студентів, аспірантів, докторантів, стажистів – українських громадян, що навчаються в підрозділі.
          Розрахунок показників міжнародної діяльності проводився на підставі даних Додатку 1 та звіту з наукової роботи ФАКС.
Порівняння результатів міжнародної діяльності кафедр факультету у  2010 та 2011 роки наведено у таблицях:

 

2010 рік

АЕД

ІВТ

ПСКЛА

ТМ

ФАКС

1

Індекс академічної мобільності

0,1422

0,00543

0,2357

0,0714

0,15917

2

Індекс міжнародних публікацій

0,0714

0,35

0,0169

0,2308

0,10833

3

Індекс ефективності міжнародної діяльності

0,3076

0,16453

0,4435

0

0,32859

4

Індекс міжнародного співробітництва

0,1786

0,05

0,0678

0,0769

0,09167

5

Індекс активності на міжнародних ринках освітніх послуг

0,0049

0

0,2233

0

0,1034

 

 

2011 рік

АЕД

ІВТ

ПСКЛА

ТМ

ФАКС

1

Індекс академічної мобільності

0,1559

0,01875

0,3094

0,1429

0,2002

2

Індекс міжнародних публікацій

0,8

0,4444

0,02564

0,0769

0,2588

3

Індекс ефективності міжнародної діяльності

0,1873

0,11228

0,7341

0

0,4114

4

Індекс міжнародного співробітництва

0,3333

0,0555

0,1794

0,0769

0,164706

5

Індекс активності на міжнародних ринках освітніх послуг

0,0628

0

0,2568

0

0,13198