JP Blog - шаблон joomla Окна

Переможці ФАКС Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт 2015 року

№ п/п

Студент

Керівник

Тема

Напрям

1.

Скрипник Дмитро

Володарський Є.Т.

Система вимірювання віброприскорення

Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення.

2.

Козачук Артем

Шевченко К.Л.

Підвищення точності вимірювання вологості НВЧ резонансним методом

Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення.

3.

Шнира Анна

Добролюбова М.В.

Система моніторингу 3D-друку

Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація

4.

Лебедь Марина

Хіміченко Б.П.

Система збору та обробки даних споживання електроенергії

Двигуни та енергетичні установки

5.

Ткаченко Антон

Кокотенко Б.В.

Система вимірювання відстані на базі ультразвукового датчика

Електротехніка та електромеханіка.

6.

Смірнов Андрій

Зінченко В.П.

Дослідження можливості застосування тензодинамометрів в аеродинамічних механічних вагах

Інформаційні технології.

7.

Франовська Тетяна

Шантир С.В.

Монітор температурного стану елементів конструкції паротурбінного агрегату

Системи автоматизованого проектування та комп’ютерного моделювання в машинобудуванні.

8.

Осінцева Марія

Затока С.А.

Модуль калібратора фазових зсувів

Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення.

9.

Гаваза Олексій

Балабанова Т.В.

Методика розрахунку характеристик крила літака з врахуванням аеропружності

Системи автоматизованого проектування та комп’ютерного моделювання в машинобудуванні.

10.

Жданов Дмитро

Зінченко Д.М.

Аеродинамічна модель адаптивного крила літака

Системи автоматизованого проектування та комп’ютерного моделювання в машинобудуванні.

11.

Трунов Віктор

Збруцький О.В.

Підвищення точності мікромеханічного давача кутової швидкості

Авіаційна та ракетно-космічна техніка

12.

Хотаб Артем

Мелащенко О.М.

Алгоритм робастного позиціонування в супутниковій навігаційній системі

Авіаційна та ракетно-космічна техніка

13.

Пазинич Дмитро

Іванов С.В.

Підвищення точності волоконно-оптичного гіроскопу з замкнутим контуром керування

Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Названі роботи вченою радою факультету 28.12.2015 року рекомендовані для участі у другому турі конкурсу у відповідних базових навчальних закладах України.

Про відрахування з НТУУ "КПІ" з 17 грудня 2015р

 

УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТЕХНІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ  УКРАЇНИ

“КИЇВСЬКИЙ  ПОЛІТЕХНІЧНИЙ  ІНСТИТУТ”

НАКАЗ № ____

м. Київ                                                                                                                «____ »___________ 2015 р.

 

Про відрахування

По студентському складу факультету авіаційних і космічних систем

денна форма навчання

Відповідно до  Закону України «Про вищу освіту»,

НАКАЗУЮ:

Нижченазваних студентів  ОКР «Бакалавр»,  напрям підготовки 6.051103 «Авіоніка», навчання за державним замовленням, відрахувати з університету за невиконання навчального плану з 17 грудня 2015р. та виселити з гуртожитку у двотижневий термін:

Інженер−технолог

В чому особливості і переваги роботи інженера−технолога. Напевно в універсальності та в тому, що на одне конструкторське бюро в світі доводиться декілька серійних підприємств, для яких потрібно чимало спеціалістів−технологів. Лише декілька країн світу мають повний цикл виробництва транспортних літаків. Але абсолютна кількість розвинутих країн мають підприємства, на яких збирають та ремонтують літаки. Усі ці підприємства дуже зацікавлені в добре підготовлених інженерах−технологах.

Основною перевагою факультету авіаційних і космічних систем є те, що до складу його викладачів надходять провідні спеціалісти, які мають великий власний досвід технологічної підготовки авіаційного виробництва. Крім того, студенти факультету, які обрали напрям "Технологія", мають змогу вже з п'ятого курсу влаштовуватися на відповідні посади на АНТК "Антонов" та завод "Авіант".

Наявність реального досвіду роботи на зазначених підприємствах, є важливим фактором, який суттєво підвищує власний рейтинг молодого інженера−технолога, що безумовно впливає на перспективи подальшого працевлаштування.