JP Blog - шаблон joomla Окна

Вчена рада

Засідання вченої ради факультету авіаційних і космічних систем №8 від 28.03.16 року

Порядок денний:

1.Про підготовку навчальної документації до нового навчального року. Доп. заст. декана Бобков Ю.В

2.Стан навчального процесу студентів, які навчаються по контрактній формі та студентів іноземців. Доп. заст. деканаЮдін О.М., Кришталь В.Ф.

3. Поточні справи.

Засідання вченої ради факультету авіаційних і космічних систем №7 від 22.02.16 року

Порядок денний:

1. Про ректорський контроль в 2015/2016 нав. році. Доп. заст. декана Бобков Ю.В.

2. Підсумки захисту дипломних проектів та працевлаштування молодих спеціалістів. Доп. заст. декана Зінченко В.П. та зав. кафедрами.

3. Огранізація науково-дослідної роботи на факультеті, зв’язків з підприємствами та організаціями. Поповнення науково-педагогічного корпусу молоддю, аспірантура.Доп. заст. декана Зінченко В.П., директори НДІ та зав.кафедрами.

4. Поточні справи.

Засідання вченої ради факультету авіаційних і космічних систем №6 від 25.01.16 року

Порядок денний:

1. Затверждення складу та плану роботи відбіркової комісії факультету.

Доп. заст. деканаКришталь В.Ф.

2. Інформація зав. кафедрами про стан дипломниго проектування.

3. Затвердження тем магістерських робіт. Доп. заст. декана Зінченко В.П.

4. Про результати навчального процесу в осінньому семестрі. Доп. заст. декана Юдін О.М.

5. Поточні справи.

Засідання вченої ради факультету авіаційних і космічних систем №5 від 28.12.15 року

Порядок денний:

1. Про результати працевлаштування випускників та хід дипломного проектування. Доп. заст. декана Зінченко В.П.та зав.кафедрами.

2. Поточні справи.

1. Доповідає заст. декана Зінченко В.П.

Про результати працевлаштування спеціалістів (100% розподілено).  Про стан дипломного проектування та затвердження тем дипломних проектів магістрів. Розподіл спеціалістів  буде проходити до 23.01.16 року, магістрів до 22.04.16 року. В обговоренні приймали участь завідувачі кафедр.

2. В поточних справах обговорювались наступні питання:

2.1. Затвердження планів робіт кафедр по покращенню діяльності за всіма напрямками.

2.2. Затвердження результатів конкурсу 1-го етапу студентських наукових робіт.

2.3. Затвердження критеріїв для оцінювання рейтингу студентів факультету.

2.4. Про результати атестації студентів випускників.

2.5. Затвердження планів роботи викладачів, які будуть викладати дисципліни англійською мовою.

Засідання вченої ради факультету авіаційних і космічних систем №4 від 23.11.15 року

Порядок денний:

1. Стан дипломного проектування та затвердження тем дипломних проектів. Доп. заст. декана Зінченко В.П.

2. Про підсумки атестації студентів. Доп. заст. декана Юдін О.М.

3. Про міжнародну діяльність на факультеті та звіти кафедр по цьому напрямку. Доп. заст. декана Кришталь В.Ф. та відповідальні по кафедрах.

4. Про результати наукової роботи на факультеті. Доп. заст. декана Зінченко В.П.

1. Доповідає заст. декана Зінченко В.П.

Про стан дипломного проектування та затвердження тем дипломних проектів. Теми дипломних проектів повинні бути затвердженні до 23.11.15 року. Розподіл спеціалістів  буде проходити до 23.01.16 року, магістрів до 22.04.16 року. В обговоренні приймали участь завідувачі кафедр.

2. Доповідає заст. декана Юдін О.М.

Про підсумки атестації студентів. Були надані списки студентів, які мають по 3х і більше н\а. Щодо відрахування - рішення будуть приймати на засіданнях кафедр.  В обговоренні приймали участь завідувачі кафедр.

3. Доповідає заст. декана Кришталь В.Ф.

Про  студентів іноземців, які навчаються на факультеті авіаційних і космічних систем. Про викладання на англійській мові викладачами нашого факультету. Про стажування наших студентів, аспірантів та викладачів в зарубіжних вузах,  з якими є договори у НТУУ "КПІ".

4. Доповідає заст. декана Зінченко В.П.

Про планові показники наукової діяльності на факультеті за 2015 рік. В обговоренні приймали участь завідувачі кафедр та відповідальні на кафедрах за науковий напрямок. Також обговорювалась більш активна участь студентів в науковій роботі кафедр і факультету в цілому. В обговоренні приймав участь голова студ. ради факультету.

Наукової діяльності на факультеті за 2015 рік. В обговоренні приймали участь завідувачі кафедр та відповідальні на кафедрах за науковий напрямок. Також обговорювалась більш активна участь студентів в науковій роботі кафедр і факультету в цілому. В обговоренні приймав участь голова студ. ради факультету.