JP Blog - шаблон joomla Окна

---Аспірантура

Вступ до магістратури

Абітурієнти, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, можуть продовжити навчання на факультеті авіаційних та космічних систем за кошти держбюджету за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра за спеціальностями:

Код та назва спеціальності

Кафедра

Спеціалізація

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Ліцензовані обсяги

Магістр

денна

заочна

152 Метрологія та Інформаційно-вимірювальна техніка

Інформаційно-вимірювальної техніки

Метрологія та вимірювальна техніка

30

5

Автоматизації експеяриментальних досліджень

Інформаційні вимірювальні технології та системи

30

10

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

 Приладів та систем керування літальними апаратами

Літаки і вертольоти

20

10

173 Авіоніка

 Приладів та систем керування літальними апаратами

Системи керування літальними апаратами та комплексами

 

 30

У 2017 році абітурієнти, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра за напрямами підготовки (спеціальностями)

Напрям підготовки

Шифр

Авіа- та ракетобудування

6.051101

Авіоніка

6.051103

Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології

6.051001

для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра складають іспит з іноземної мови та комплексне фахове вступне випробування. Абітурієнти, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра за іншими напрямами підготовки, окрім названих іспитів, складають додаткове вступне випробування.

Вкладення:
ФайлОписРозмір файла:
Скачати цей файл (Інформаційно-вимірювальна техніка д.doc)Інформаційно-вимірювальна техніка д.doc ПРОГРАМА додаткового вступного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра по спеціалізації “Інформаційні вимірювальні технології та системи”97 Кб
Скачати цей файл (Інформаційно-вимірювальна техніка к.docx)Інформаційно-вимірювальна техніка к.docxПРОГРАМА комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра по спеціалізації “Інформаційні вимірювальні технології та системи”39 Кб
Скачати цей файл (Літаки і вертольоти д.doc)Літаки і вертольоти д.docПРОГРАМА додаткового вступного випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра спеціалізації «Літаки і вертольоти»67 Кб
Скачати цей файл (Літаки і вертольоти к.doc)Літаки і вертольоти к.docПРОГРАМА комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра спеціалізації «Літаки і вертольоти»76 Кб
Скачати цей файл (Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка д.doc)Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка д.docПРОГРАМА додаткового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра спеціалізації «Метрологія та вимірювальна техніка»62 Кб
Скачати цей файл (Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка к.doc)Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка к.docПРОГРАМА комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра спеціалізації «Метрологія та вимірювальна техніка»62 Кб
Скачати цей файл (Розклад_новий 2017 1 етап.doc)Розклад_новий 2017 1 етап.docРозклад вступних випробувань на 5 курс 1 етап (08.07.17-15.07.17)46 Кб
Скачати цей файл (Системи керування літальними апаратами та комплексами д.doc)Системи керування літальними апаратами та комплексами д.docПРОГРАМА додаткового вступного випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра спеціалізації «Системи керування літальними апаратами і комплексами»85 Кб
Скачати цей файл (Системи керування літальними апаратами та комплексами к.doc)Системи керування літальними апаратами та комплексами к.docПРОГРАМА комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра спеціалізації «Системи керування літальними апаратами і комплексами»100 Кб
Скачати цей файл (Службова розклад декану ПСКЛА.doc)Службова розклад декану ПСКЛА.doc Розклад вступних випробувань на 5 курс 2 етап39 Кб

Підготовчі курси НТУУ «КПІ» 2015-2016 при ФАКС

Факультет авіаційних і космічних систем запрошує учнів 11 класів на підготовчі курси на яких проводиться підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) для вступу на технічні напрями навчання (математика, фізика, українська мова та література).

Випускники підготовчих курсів отримують додаткові бали до рейтингу при вступі до НТУУ «КПІ».

Для запису на підготовчі курси потрібні:

 1. заява слухача;
 2. фото (3 х 4);
 3. ксерокопія першої та другої сторінок паспорта (або свідоцтва про народження).

Навчання платне.

Початок занять – жовтень.

Заняття проводяться:

 • по суботах з 10.00 до 16.00 раз на тиждень,
 • по суботах з 12.00 до 18.00 раз на тиждень,
 • в робочі дні з 16.10 до 18.20 три рази на тиждень.

Звертатись:

Київ, м."Політехнічний інститут", корпус 28 (вул. Боткіна 1), кімната 206 б, тел. 044-204-83-15, 095-435-53-50.

Прийом документів: понеділок-пятниця  (попередньо узгодити час).

Підготовчі курси НТУУ «КПІ» 2015-2016 при ФАКС - Ліцензія МОН України: Серія АЕ №527265 від 09.09.2014р.

Деканат ФАКС

Молодший спеціаліст

Вступники, які мають кваліфікацію «Молодший спеціаліст» мають можливість навчатись на всіх спеціальностях факультету авіаційних і космічних систем  «КПІ ім. Ігоря Сікорського» за скороченим терміном – 2 роки та 10 місяців, як на денній так і заочній формі навчання за держбюджетом або за кошти фізичних або юридичних осіб.  Вартість навчання встановлена Правилами прийому до НТУУ «КПІ» (http://pk.kpi.ua/entry-1-course-ms/  ).

Вступники з кваліфікацією «Молодший спеціаліст» проходять вступний іспит за програмами ЗНО 2017 року (або надають відповідні сертифікати ЗНО).

Зазначимо, що особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, можуть зараховуватись за державним замовленням лише в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність, а також на спеціальності, зазначені в переліку спеціальностей (додаток 4 до Умов прийому: http://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2016/12/umovy-dodatok-4.pdf ).

На факультеті за спеціальністю «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» (відповідає напрямам підготовки «Авіа та ракетобудування», «Виробництво космічних (авіаційних) літальних апаратів») вже на трьох курсах успішно навчаються випускники Київського авіаційного технікуму (http://www.kiat.org.ua/ ).

Подання документів з 12.07.2017 до 24.07.2017 до 18-00 у приміщенні Приймальної (відбіркової) комісії. Вступні випробування проводяться за програмами ЗНО 2017 року (можлива участь у конкурсі з кількістю балів ЗНО 2016 та 2017 року) в «КПІ ім. Ігоря Сікорського».

Документи подаються в кім. 157-а корпус 16 (Приймальна комісія «КПІ ім. Ігоря Сікорського», Київ, вул. Політехнічна).

Перелік документів ( http://pk.kpi.ua/entry-1-course-ms/):

 • документ, що посвідчує особу,
 • військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання – при наявності;

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа, що посвідчує особу;
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ,  і копію додатка до нього;
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • копію сертифіката відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (при наявності);
 • чотири кольорових фотокартки розміром 3 х 4 см.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною (відбірковою) комісією «КПІ ім. Ігоря Сікорського» або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред'явлення оригіналів не розглядаються.

Вступні іспити проводяться з 25.07 по 31.07 згідно розкладу, наданому Приймальною комісією.

Місце проведення вказується напередодні іспиту.

Факультет проводить консультації перед іспитом.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення відбувається не пізніше 12 години 01 серпня.

Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 12 години 05 серпня.

Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які приймають участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 17 години 21 серпня.

Терміни зарахування вступників: за державним замовленням - не пізніше 07 серпня, за кошти фізичних та юридичних осіб - не пізніше 23 серпня.

 

Правила прийому до «КПІ ім. Ігоря Сікорського» у 2017 році та Витяг з Положення про прийом на навчання з кваліфікацією Молодший спеціаліст тут: http://pk.kpi.ua/entry-1-course-ms/.

Тел. гарячої лінії приймальної комісії факультету авіаційних і космічних систем: 095-435-53-50.

Адреса електронної скриньки: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Міжнародні програми

Наш факультет вже багато років приймає участь у міжнародних проектах, у тому числі і освітніх. До таких проектів відноситься, наприклад, проект CRIST - «Реформування навчальних планів в галузі космічних технологій в Казахстані, Росії, Україні», який виконувався за програмою Євросоюзу TEMPUS-IV.

Сьогодні факультет авіаційних та космічних систем НТУУ «Київський політехнічний інститут» є учасником проекту East-West European Network on higher Technical education (EWENT), який фінансується Європейською комісією за програмою Erasmus Mundus - програмою мобільності у сфері вищої освіти. Проект розрахований на чотири роки.

Проект EWENT націлений на зближення системи технічної освіти університетів Східної та Західної Європи шляхом взаємного обміну на навчання та стажування студентів, аспірантів, співробітників, викладачів. Студенти та аспіранти нашого факультету отримують можливість проходити навчання від одного до шести семестрів в університетах-партнерах, які приймають участь у цьому проекті: Варшавський університет технологій (Польща), Центральна Школа Нанта (Франція), Чеський технічній університет (Прага), Дублінський інститут технологій (Ірландія), Будапештський університет технології та економіки (Угорщина), Університет Країни Басків (Іспанія), Університет Тренто (Італія).

У 2012 році 4 студентам та 4 аспірантам ФАКС надано гранти проекту на термін від двох до шести семестрів. Стипендія студента-учасника проекту становить 1000 Є, аспіранта – 1500 Є.

Вступаючи на наш факультет у 2014 році ви маєте можливість прийняти участь у проекті, пройти включне навчання та набути досвід, який підвищить Bаш рейтинг на ринку праці.

Детальну інформацію про поточний проект та умови участі в ньому, а також про всі міжнародні зв'язки факультету, Bи знайдете в розділі меню "Міжнародний офіс" нашого сайту.